TechnoMagicLand е интерактивен технологичен център за деца и младежи, където ученици, преподаватели и родители опознават науката и технологиите отблизо. На територията на TechnoMagicLand се залага на двата най-модерни подхода в съвременното образование – учене чрез правене и учене чрез забавление. Близо 40 интерактивни и познавателни експеримента от областта на природните науки, математиката и информационните технологии разпалват искрата на интереса към технологиите и природните науки у децата.