Фондация Синергиа се включва в TechRun 2019

Фондация Синергиа е създадена през 2015 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Мисията на нашия екип е чрез събития, проекти и предоставяне на услуги,
да помагаме за подобряването на качеството на живот на незрящите хора в България, и също да променяме в положителна посока обществените нагласи към незрящите. Щастливи
сме, че отново сме поканени да участваме в спортното събитие TechRun. Благодарение на подкрепата, която получаваме от различни спортни инициативи, каузата
ни докосва все повече хора. Благотворителната кампания, за която набираме средства тази година има за цел закупуване на помощни средства за незрящи, които
са млади, талантливи и проактивни хора. Избрали сме да закупим бели бастуни, тъй като те са най-използвани при придвижване в града. За събитието ще организираме
12 души, които да бягат с доброволци. Целта е чрез набраната сума на всеки от тях да подарим по един бял бастун, чиято стойност е 100 лв.