Кауза 2023

Techrun 2023: Събрахме 4500 лв. за благотворителност. Съгласно сумата поискана при кандидатстването с проекти за Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ разпределихме 3000 лв – 100% от поисканата сума, а горницата от 1500 лв. я даряваме на Народно читалище „Tротоара 2020“ за техен проект реновиране на сграда за безплатни уроци по танци за пенсионери, развитие на библиотечното и литературно дело, продължаване на всички дейности, извършвани от читалището до момента, както и развитие на локалната общност чрез включване в дейности, доброволчество и други.

За съжаление на 27.11.2023 бяхме информирани че Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“ отказва да приеме дарението.

Ще се свържем с други фондации които подкрепяме и ще ви информираме за проекта който ще подкрепим.

 

event Partners

Contact us if you wish to support the race.