Регистрация

Регистрирайте се като попълните съответната форма. Вашето име ще е проверено сред участниците и резултатите от предни състезания ще бъдат добавени автоматично.

Ако представлявате отбор, желаещ да подкрепи инициативата, попълнете формата за фирма, за да го включим в списъка.

Ако желаете вашата организация да спонсорира лигата, свържете се с нас, за да ви изпратим информация.