Our causes

The TechRun Championship is a non-profit initiative, supporting various causes. The collected funds will be used for supporting development of talent in sport and science.

If you have an idea with your cause, get in touch.

CAuse 1

CAuse 2

В подкрепа на учителите по програмата на фондация Заедно в час. 5 лева от събраните регистрационни такси (както и допълнителни суми по желание на компаниите-участници) ще бъдат ще бъдат инвестирани в подкрепа на учители по програмата. Тя включва обученията създадени и водени от Заедно в час, индивидуален коучинг и менторство, както и финансов стимул от 500 лева на месец на учител.

При набрани: Ще покрием месечната финансова подкрепа на:
1000 лева 2 учители на Заедно в час
2500 лева 5 учители на Заедно в час
5000 лева 10 учители на Заедно в час
Как „Заедно в час“ помага?

Проблемът, който Заедно в час цели да разреши в партньорство с ключови публични и частни партньори, e пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските ученици: въпреки забележителните академични успехи на много млади българи, над 40% от българските младежи остават функционално неграмотни и над 20% от тях не завършват гимназия. Затова Заедно в час подбира и подготвя способни и изявени специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. За да могат да развиват в учениците необходимите интелектуални способности, житейски и кариерни умения, нагласи и модели на мислене, учителите се обучават да преподават по международно признатия модел Преподавай като лидер. Организацията въвежда системи за постоянно проследяване напредъка на учениците, провежда редовни атестации на преподаването, осигурява редовни допълнителни обучения и наставничество от страна на опитен учител, коуч и ментор, насочени към специфичните нужди на учителите.

След 2-годишното си участие в програмата учителите-лидери продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него. Над 80% от досегашните 119 възпитаници на програма Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

През изминалата учебна година учителите отчетоха средно повишение от 20% в нивото, на което учениците усвояват предметното знание за съответния предмет, както и ключови преносими умения. Отделни ученици бяха приети в престижни гимназии и университети в страната и чужбина. Обратната връзка относно работата на учителите на Заедно в час от страна на ученици, директори и родители също е изключително позитивна.

  

През учебната 2016/2017 година 165 учители по програмата ще преподават по основни предмети на над 8000 ученици в 10 региона в България: София-град, София-област, Пазарджик, Перник, Пловдив, Ловеч, Разград, Стара Загора, Враца и Монтана.

Организацията работи за създаването на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи и училища, независимо от произхода и социалния статус на децата в тях. Наред с това Заедно в час работи с възпитаниците на програмата и партньорите си от Министерството на образованието и науката, училища, неправителствени организации, социални партньори и компании, за да разработва и предлага нови политики и практики за подобряване качеството на образованието у нас.

Защо „Заедно в час?“

Визията на Фондация Заедно в час  е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За тази цел организацията привлича и развива мотивирани специалисти да работят за позитивна промяна в училище и в образователната система.

Дейността на организацията се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“, както и дарения от корпоративни и индивидуални дарители, и се осъществява в обществена полза. Заедно в час е партньор в международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на възможностите за получаване на отлично образование в 44 страни на 6 континента.

За повече информация за фондацията и актуални новини: zaednovchas.bg

Education without Backpacks – with Khan Academy

The Education Without Backpacks Association strives to convince everyone in Bulgaria that “You only have to know one thing: You can learn everything!” Over the past few years, the organization has been working on the Bulgarian version of Khan Academy, the world’s most prominent and most developed online educational platform.

Why is this important? The 2015 PISA survey found that 44% of Bulgarian kids are functionally illiterate in mathematics and 39% in reading. There is an 1,5-year schooling gap between the average 15-year-old Bulgarian pupil and an OECD pupil. School achievements of Bulgarian kids are heavily dependent on children’s socio-economic situation. And last but not least – 45000 Bulgarian teachers will retire in the next 10 years.

Our response to this situation: We empower Bulgarian children to study at their own pace in and outside the classroom: The Bulgarian localization of Khan Academy will give Bulgarian kids access to 8000 world-class video lessons and 100000 interactive exercises in math, science and other subjects – free for everyone, everywhere. With Khan Academy, students learn while having fun, and parents and teachers easily follow their performance. We want to let Bulgaria participate in this global community of 40 million learners worldwide!

By providing full access to Khan Academy’s content, we promote constant learning and equal opportunity, hoping to close the large attainment gaps for almost 80% of Bulgarian children coming from poorer economic backgrounds. This encourages social inclusion and directly contributes to personal and professional success – towards a better life for everyone.

Since 2014, the Bulgarian version of Khan Academy is in a test version. More than 2500 video lessons (out of a total of over 8000) have been translated so far in all subjects. The number of Bulgarian users increase by about 50% a year, although the platform is still in beta. 20942 people used it in the second quarter of 2017. Pilot projects at schools will start in the autumn of 2017 and more and more content in Bulgarian is needed.

The funds raised at the 2017 tech run will help providing new content in Bulgarian in physics, health and medicine or chemistry (as the work now focuses on mathematics, programming and biology):

  • 2500 BGN will provide for a quality translation of about 125 new video lessons;
  • 5000 BGN will provide not only for the translation of about 125 lessons, but also for dubbing with a Bulgarian voice of at least 160 lessons;
  • etc.

More information on Khan Academy’s Bulgarian site, the website of Education Without Backpacks, the Facebook page or in this promo video.