КАУЗАТА НА TECH RUN

Шампионатът TechRun е с идеална цел, като част от събраните средствата ще бъдат използвани за подкрепяне на каузи, подпомагащи развитието на таланти, както в спорта, така и в точните науки.

Очаквайте да обявим каузата за 2017, по-долу е каузата за 2016.

Каузата, на която съдействаме през 2016 благодарение на Techrun е в подкрепа на учителите по програмата на фондация “Заедно в час”. 25% от събраните регистрационни такси от финала на шампионата – The Big Tech Run (както и допълнителни суми по желание на компаниите-участници) ще бъдат ще бъдат инвестирани в подкрепа на учители по програмата. Тя включва обученията създадени и водени от Заедно в час, индивидуален коучинг и менторство, както и финансов стимул от 500 лева на месец на учител.

С набраните: Ще покрием:
1000 лева Месечната финансова подкрепа на 2 учители на Заедно в час
2500 лева Месечната финансова подкрепа на 5 учители на Заедно в час
5000 лева Месечната финансова подкрепа на  10 учители на Заедно в час
10000 лева Месечната финансова подкрепа на 20 учители на Заедно в час

Защо „Заедно в час?“

Визията на Фондация Заедно в час  е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За тази цел организацията привлича и развива мотивирани специалисти да работят за позитивна промяна в училище и в образователната система.

Дейността на организацията се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“, както и дарения от корпоративни и индивидуални дарители, и се осъществява в обществена полза. Заедно в час е партньор в международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на възможностите за получаване на отлично образование в 40 страни на 5 континента.

Как „Заедно в час“ помага?

Проблемът, който Заедно в час цели да разреши в партньорство с ключови публични и частни партньори, e пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските ученици: въпреки забележителните академични успехи на много млади българи, над 40% от българските младежи остават функционално неграмотни и над 20% от тях не завършват гимназия. Затова Заедно в час подбира и подготвя способни и изявени специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. За да могат да развиват в учениците необходимите интелектуални способности, житейски и кариерни умения, нагласи и модели на мислене, учителите се обучават да преподават по международно признатия модел Преподавай като лидер. Организацията въвежда системи за постоянно проследяване напредъка на учениците, провежда редовни атестации на преподаването, осигурява редовни допълнителни обучения и наставничество от страна на опитен учител, коуч и ментор, насочени към специфичните нужди на учителите.

След 2-годишното си участие в програмата учителите-лидери продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него. Над 80% от досегашните 119 възпитаници на програма Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

През изминалата учебна година учителите отчетоха средно повишение от 20% в нивото, на което учениците усвояват предметното знание за съответния предмет, както и ключови преносими умения. Отделни ученици бяха приети в престижни гимназии и университети в страната и чужбина. Обратната връзка относно работата на учителите на Заедно в час от страна на ученици, директори и родители също е изключително позитивна.

През учебната 2016/2017 година 170 учители по програмата ще преподават по основни предмети на над 8000 ученици в 10 региона в България: София-град, София-област, Пазарджик, Перник, Пловдив, Ловеч, Разград, Стара Загора, Враца и Монтана.

Организацията работи за създаването на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи и училища, независимо от произхода и социалния статус на децата в тях. Наред с това Заедно в час работи с възпитаниците на програмата и партньорите си от Министерството на образованието и науката, училища, неправителствени организации, за да разработва и предлага нови политики и практики за подобряване качеството на образованието у нас.

За повече информация за фондацията и актуални новини: zaednovchas.bg