НАшите КАУЗи

Шампионатът TechRun е с идеална цел, като част от събраните средствата ще бъдат използвани за подкрепяне на каузи, подпомагащи развитието на таланти, както в спорта, така и в точните науки.

Ако имате идея за кауза, която да подкрепим, пишете ни.

Кауза 1

В подкрепа на учителите по програмата на фондация Заедно в час. 5 лева от събраните регистрационни такси (както и допълнителни суми по желание на компаниите-участници) ще бъдат ще бъдат инвестирани в подкрепа на учители по програмата. Тя включва обученията създадени и водени от Заедно в час, индивидуален коучинг и менторство, както и финансов стимул от 500 лева на месец на учител.

При набрани: Ще покрием месечната финансова подкрепа на:
1000 лева 2 учители на Заедно в час
2500 лева 5 учители на Заедно в час
5000 лева 10 учители на Заедно в час
Как „Заедно в час“ помага?

Проблемът, който Заедно в час цели да разреши в партньорство с ключови публични и частни партньори, e пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските ученици: въпреки забележителните академични успехи на много млади българи, над 40% от българските младежи остават функционално неграмотни и над 20% от тях не завършват гимназия. Затова Заедно в час подбира и подготвя способни и изявени специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. За да могат да развиват в учениците необходимите интелектуални способности, житейски и кариерни умения, нагласи и модели на мислене, учителите се обучават да преподават по международно признатия модел Преподавай като лидер. Организацията въвежда системи за постоянно проследяване напредъка на учениците, провежда редовни атестации на преподаването, осигурява редовни допълнителни обучения и наставничество от страна на опитен учител, коуч и ментор, насочени към специфичните нужди на учителите.

След 2-годишното си участие в програмата учителите-лидери продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него. Над 80% от досегашните 119 възпитаници на програма Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

През изминалата учебна година учителите отчетоха средно повишение от 20% в нивото, на което учениците усвояват предметното знание за съответния предмет, както и ключови преносими умения. Отделни ученици бяха приети в престижни гимназии и университети в страната и чужбина. Обратната връзка относно работата на учителите на Заедно в час от страна на ученици, директори и родители също е изключително позитивна.

  

През учебната 2016/2017 година 165 учители по програмата ще преподават по основни предмети на над 8000 ученици в 10 региона в България: София-град, София-област, Пазарджик, Перник, Пловдив, Ловеч, Разград, Стара Загора, Враца и Монтана.

Организацията работи за създаването на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи и училища, независимо от произхода и социалния статус на децата в тях. Наред с това Заедно в час работи с възпитаниците на програмата и партньорите си от Министерството на образованието и науката, училища, неправителствени организации, социални партньори и компании, за да разработва и предлага нови политики и практики за подобряване качеството на образованието у нас.

Защо „Заедно в час?“

Визията на Фондация Заедно в час  е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За тази цел организацията привлича и развива мотивирани специалисти да работят за позитивна промяна в училище и в образователната система.

Дейността на организацията се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“, както и дарения от корпоративни и индивидуални дарители, и се осъществява в обществена полза. Заедно в час е партньор в международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на възможностите за получаване на отлично образование в 44 страни на 6 континента.

За повече информация за фондацията и актуални новини: zaednovchas.bg

КАУЗА 2

с Кан Академията

Сдружение „Образование без раници“ се стреми да убеди всички, че е „достатъчно да знаеш само едно: всеки може да научи всичко!“ През изминалите години организацията работи за достъпа на български до най-известната и най-развитатата към момента онлайн образователна платформа в света – Кан Академията (Khan Academy). Tя е безплатна, за всички. С над 8 000 видео урока и 100 000 интерактивни упражнения по математика, програмиране, науките и др., Кан Академията се ползва от над 40 млн. души по целия свят. Искаме и българските деца да я ползват, на родния си език. Това ще даде равни шансове за образование на всички, на световно ниво.

 

Защо това е важно? Защото проучването PISA показва, че 44% от българските деца са функционално неграмотни по математика и 39% по четене. Защото до 15-годишна възраст средностатистическият български ученик е изостанал с 1,5 години в сравнение с ученик от ОИСР и постиженията му са в силна зависимост от социално-икономическото му положение. И за капак – 45 000 български учители ще се пенсионират в следващите 10 години.

 

Кан Академията дава възможност на българските деца да учат със своето собствено темпо в и извън училище. Платформата обяснява дори комплексен материал така, че всеки да го разбере. Има гейминг елементи и задържа вниманието. Дава на учениците постоянна обратна връзка за напредъка им. Насърчава ученето, като постоянно предлага с какво да продължиш или с кой урок да си помогнеш. В Кан Академията учителят дава урок или упражнение за подготовка или преговор у дома и следи в реално време кой как се справя. Учебният процес може да продължи и от разстояние, дори през дървена ваканция или ако “господинът” не може да идва всеки ден в някое по-малко или отдалечено училище. Анализите показват, че работата с Кан Академията повишава успеха в училище и мотивацията за учене значително.

 

От 2014 г. Кан Академията на български е в тестова версия. До момента са преведени над 2500 видео урока по всички предмети (от общо над 8000). Потребителите на българската версия се увеличават с около 50% годишно, въпреки че платформата все още е в бета версия; за второто тримесечие на 2017 г. тя се ползва от 20 942 души. От 2017 г. започват пилотни проекти в училища и е нужно все повече съдържание на български.

 

Средствата, събрани от 2017 tech run, ще се ползват за добавяне на съдържание по науките, например физика, здраве и медицина, химия (след като в момента се акцентира върху математиката, програмирането и биологията):

 

  • 2500 лева ще помогнат за качествен превод на още около 125 нови видео урока;
  • 5000 лева ще осигурят не само превода на около 125 урока, но и дублирането с български глас на поне 160 урока.
  • и т.н.

Повече информация на самата платформа на български, сайта на “Образование без раници”, Фейсбук страницата на Кан Академията в България, представителния клип на инициативата.